Publicacions

Novel·la

Poemaris

Novel·les

Llibres de viatges

Traduccions

Cursos d'alemany

Manuals de traducció

Articles

Pàgines