Nova ressenya d'Anna Rossell a «Crítica de Libros», dilluns, 07-09-2020

  • Portada del llibre «Espigolant», de Francesc Riudavets
  • Francesc Riudavets Cavaller

Per llegir-la, cliqueu sobre l'enllaç

Anna Rossell, Rescatar els mots, La tasca del filòleg. Francesc Riudavets, Espigolant (Una aproximació al lèxic de Menorca no recollit al Diccionari Alcover-Moll), dins Crítica de Libros, dilluns, 07-09-2020: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/rescatar-els-mots-la-tasca-del-filoleg/

Etiquetes: